CJENOVNIK
septembar-juni
juli-avgust
  Jednokrevetna
40,- Euro
45,- Euro
  Dvokrevetna
55,- Euro
60,- Euro
  Trokrevetna
65,- Euro
70,- Euro
  Apartman (1 spav. soba)
85,- Euro
90,- Euro
  
  Doručak je uključen u cijenu.
  Boravišna taksa nije uključena
  prošlogodišnja je bila 0,70 Euro po osobi / po danu).

     
  Dvokrevetna
45,- Euro
50,- Euro
  Apartman (2 spav. sobe)
100,- Euro
120,- Euro

  Doručak nije uključen u cijenu.
  Boravišna taksa nije uključena
  (prošlogodišnja je bila 0,70 Euro po osobi / po danu).